Project Coordination Meeting w Berlinie

Dodano: 2018-05-28

22 i 23 maja w Berlinie odbyło się kolejne spotkanie koordynacyjne partnerów projektu Social(i)Makers. Fundację reprezentowali Dorota Nowicka i Jacek Ostrowski oraz nasz ekspert zewnętrzny pani Mirella Panek-Owsiańska. W ciągu dwóch dni obyło się kilka spotkań tematycznych.

We wtorek partnerzy podsumowali prace nad „SI Design Training Course”, które trwały przez kilka ostatnich miesięcy. Dyskutowano nad wyborem platformy na której zostanie umieszczona internetowa część kursu, czyli MOOC (Massive Open On-line Course), a także nad  kształtem kampanii promocyjnej kursu, która planowo rozpocznie się w sierpniu b.r. (kurs zostanie otwarty we wrześniu i będzie dostępny do grudnia). Najważniejszym wydarzeniem promocyjnym w każdym z krajów partnerskich będą festiwale, które mają przyciągnąć wszystkie podmioty zainteresowane innowacjami społecznymi – mieszkańców, organizacje, instytucje publiczne, inwestorów itp. Pierwszy dzień Spotkania partnerskiego zakończył się wizytą w siedzibie Kiron – przedsiębiorstwa społecznego prowadzącego platformę e-learningową z kursami uniwersyteckimi, dedykowaną w całości imigrantom. Kursy w formie MOOC-ów są bezpłatne i ogólnodostępne, dzięki czemu bardzo efektywnie spełniają swoją rolę. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem społeczności imigrantów w tym, co bardzo ważne, kobiet, które często z różnych powodów nie są w stanie podjąć tradycyjnych form kształcenia.

We wtorek pierwszą część dnia zajęło spotkanie warsztatowe z udziałem przedstawicieli instytucji partnerskich (zaangażowanych w prace Technical Advisory Board i Political Advisory Board) oraz zaproszonych przez każdą z instytucji ekspertów zewnętrznych. Uczestnicy pracowali nad wykorzystaniem nowych narzędzi w sferze zamówień publicznych, czyli innowacyjnych zamówień publicznych (public procurment of innovation) oraz  przedkomercyjnych zamówień publicznych (pre-commercial procurment) w rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracowano na bazie studium przypadku – włoskiego miasta Carpi, które stanęło przed szeregiem wyzwań w związku z problemami przemysłu włókienniczego będącego podstawą zatrudnienia w mieście oraz potrzebą integracji licznej społeczności imigrantów. Zespoły opracowały kilka różnych wariantów innowacyjnych zamówień oraz przykładowe oferty. Berliński Project Coordination Meeting projektu „Social(i)Makers” zakończył się spotkaniem członków Komitetu Sterującego.

Czas więc teraz na pochylenie się nad organizacją kampanii i festiwalu promujących „Social Innovation Design Training Course”. Na tym będziemy pracować wspólnie z drugim z polskich partnerów projektu – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z Poznania.