Obligacje społeczne: Kapitał dla kształcenia zawodowego

Zakończony

INFORMUJEMY, że z końcem 2019 roku zakończyliśmy prace w ramach projektu "Kapitał dla kształcenia zawodowego”. 

Celem projektu „Kapitał dla kształcenia zawodowego” było wypracowanie i testowe wdrożenie modelu obligacji społecznych, który pozwoliłby w większym stopniu dopasować poziom kompetencji zawodowych absolwentów szkolnictwa zawodowego do faktycznych potrzeb rynku pracy. Model przewidywał zaangażowanie kapitału inwestorów do sfinansowania działań, które w szybki i elastyczny sposób dopasują kompetencje nowych kadr do wymagań danej branży. Analizując rynek i mapując interesariuszy nowego mechanizmu, zaadresowano model do Specjalnych Stref Ekonomicznych, firm zlokalizowanych na ich terenie oraz absolwentów szkolnictwa zawodowego oraz innych osób gotowych rozwijać swoje kompetencje w wybranym zawodzie.

Opracowany przez FFW model zakładał, że zadania związane z podnoszeniem kompetencji i dostosowywaniem ich do potrzeb pracodawców będą finansowane ze środków pochodzących od Specjalnych Stref Ekonomicznych (występujących w roli inwestorów), a zwrot kosztów następować będzie w momencie osiągniecia rezultatów uzgodnionych wcześniej z pracodawcą poszukującym nowych pracowników – firmą z terenu SSE.


Decyzją Ministerstwa Rozwoju projekt został zakończony przed fazą pilotażu. Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt. wypracowanego modelu obligacji społecznych i nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt z koordynatorką projektu – Dorotą Nowicką, dnowicka@cofund.org.pl.

 

Informacje dodatkowe:

Projekt realizowany był przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Black Pearls VC S.A.


Rozpoczęcie projektu: 1 lipca 2017 r.
Budżet: ponad 4 mln zł
Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Dorota Nowicka

Kierowniczka projektów 
CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek, Premia Społeczna