Kapitał dla kształcenia zawodowego

Trwający

Projekt „Kapitał dla kształcenia zawodowego”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWR na lata 2014-2020.

Ogłoszenia

Osoby związane z tym projektem

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

Katarzyna Jagiełło

Dział Innowacji Społecznych

Aleksandra Strejmer

Kierownik
Dział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego