Profil osobowy

Agata Kosowska

Agata Kosowska

Specjalistka ds. rekrutacji w subregionie ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Tel kom: 604 243 272