VARE - Wymagania kompetencyjne wobec osób oceniających postępy uczniów szkół zawodowych

Zakończony

Projekt jest realizowany w okresie od września 2015 r. do sierpnia 2017 r.  w ramach programu Erasmus+ na podstawie Umowy Partnerskiej podpisanej z liderem projektu ECCTIS LIMITED z Wielkiej Brytanii. Partnerstwo obejmuje również przedstawicieli z Austrii i Słowenii.

Projekt skierowany jest do osób/instytucji odpowiedzialnych za ocenianie uczniów szkół zawodowych, a także organizujących mobilność uczniów szkół zawodowych. Dokonanie przeglądu wymagań kompetencyjnych jakie w krajach partnerskich są stawiane osobom, które zajmują się ocenianiem przyczyni się do zwiększenia przejrzystości osiągnięć zdobywanych poza granicami kraju i lepszego działania krajowych systemów ich uznawania.

Cele projektu: 

Rozpoznanie istniejących wymagań w stosunku do osób/instytucji przeprowadzających ocenę w szkolnictwie zawodowym na poziomie 3 i 4 EQF w celu poprawy przepływu informacji nt. wymaganych kompetencji osób odpowiedzialnych za ocenę w krajach członkowskich. Służyć temu celowi będzie, opracowany przez partnerstwo, internetowy Katalog wymagań i dobrych praktyk w zakresie oceniania.

Działania FFW jako partnera w projekcie
  • Uczestnictwo w spotkaniach partnerskich;
  • Analiza polskich dokumentów, rozporządzeń, wytycznych dot. wymagań kompetencyjnych wobec osób oceniających uczniów w szkołach zawodowych;
  • Analiza dokumentów, rozporządzeń, wytycznych dot. wymagań kompetencyjnych wobec osób oceniających uczniów w szkołach zawodowych w Słowacji, Czechach, Łotwie, Litwie, Estonii i na Węgrzech;
  • Współpraca z pozostałymi partnerami projektu w przygotowaniu Analizy Porównawczej systemów w poszczególnych krajach partnerskich;
  • Uczestnictwo w przygotowaniu Katalogu wymagań i dobrych praktyk w zakresie oceniania;
  • Prowadzenie działań promocyjnych projektu.

Osoby związane z tym projektem

Agnieszka Luck

Kierowniczka projektów
Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Izabela Kowalska

Główna specjalistka
Projekt Dostępna szkoła

Jakub Pietrak

Główny specjalista

Anna Jankowska

Specjalistka
Projekty: CWD Plus, Ścieżki współpracy