Profil osobowy

Izabela Kowalska

Izabela Kowalska

Koordynatorka projektu
Dział Projektów Edukacyjnych

Tel: 22 450 98 67
Tel kom: 885 243 187

Informacje dodatkowe

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie na kierunku "Handel zagraniczny" oraz  "Stosunków Międzynarodowych" w Szkole Głównej Handlowej. 

Posiada doświadczenie w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, kierowniczka projektu z priorytetu VIII, poddziałanie 8.1.2. Jest zaangażowana w realizację projektów z Programu Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji, a także w pracę ReferNet - europejskiej sieć danych i ekspertyz, powołanej przez Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop).

Miłośniczka własnego psa i innych zwierząt, zainteresowana historią i zagadnieniami społeczno - ekonomicznymi.

Projekty