Poznaj Ekonomię Społeczną z mOWES

Ongoing

Projekt "Poznaj Ekonomię Społeczną z mOWES" realizowany jest w ramach funkcjonowania mOWES (Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). 

Projekt „Poznaj Ekonomię Społeczną z mOWES" ma na celu zwiększenie świadomości istnienia oraz upowszechnienie roli ekonomii społecznej wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w subregionach ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim. W projekcie zaplanowano szereg działań, których odbiorcami będzie kilka grup docelowych, m.in. mieszkańcy Mazowsza (w tym w subregionach ciechanowskim, ostrołęckim i radomskim), środowisko skupione wokół ekonomii społecznej (w tym m.in. przedstawiciele pracownicy/współpracownicy PES, osoby zainteresowane założeniem PES, grupy inicjatywne), przedstawiciele JST (w tym także ich jednostki organizacyjne np. OPS, PCPR), instytucje rynku pracy, szkoły i uczelnie wyższe oraz przedstawiciele szeroko rozumianego biznesu.

Zadania w projekcie będą polegać na:

- działaniach edukacyjno-popularyzacyjnych (spotkania animacyjne, wizyty studyjne, pikniki z ekonomią społeczną),

- działaniach aktywizacyjnych (spotkania w PES – „Dzień otwarty”, doradztwo specjalistyczne),

- działaniach komunikacyjno – promocyjnych (kampania promująca ekonomię społeczną).

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
Planowany okres realizacji: od 01.06.2023 do 31.12.2025 roku.

Announcemenets

People within this project

Justyna Jakubiak

Kierowniczka projektu
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Monika Szymańska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Cybulska

Specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agnieszka Sekulska

Specjalistka / Animatorka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Marlena Tchórzewska

Specjalistka / Animatorka w subregionie radomskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Philipp Zalewski

Specjalista ds. Promocji i Komunikacji mOWES
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Łukasz Wachowski

Specjalista / Animator w subregionie ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wojciech Jabłoński

Główny specjalista ds. partnerstw
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Domurad

Specjalistka ds. rekrutacji w subregionie ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dorota Macioch-Kowalska

Specjalistka / Rekruterka w regionie ciechanowskim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Katarzyna Walat

Specjalistka / Animatorka w subregionie ciechanowskim i ostrołęckim
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami