Decydujmy Razem

Zakończony

Projekt, którego celem było stworzenie i przetestowanie modeli partycypacji publicznej, aktywnie angażujących społeczności lokalne – w taki sposób, aby nie były one tylko adresatem, ale także współtwórcą rozwiązań wypracowanych z władzą. Działania skierowane były w stronę czterech obszarów: przedsiębiorczości, zatrudnienia, integracji społecznej i zrównoważonego rozwoju. Projekt, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, był realizowany w 108 gminach na terenie całej Polski, w latach 2009 – 2014.

Informacje dodatkowe

Fundacja Fundusz Współpracy organizowała bieżące prace partnerstwa, monitorowała realizację zadań, opracowywała sprawozdania i nadzorowała czynności ewaluacyjne. Fundacja prowadziła także przedsięwzięcia promocyjne, uczestniczyła w pracach upowszechniających i włączających rezultaty do głównego nurtu polityki oraz praktyki działania instytucji i organizacji.

 

  

Osoby związane z tym projektem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami