Klauzule Społeczne

Zakończony

To ogólnopolski program bezpłatnych szkoleń na temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Celem projektu jest praktyczne zdiagnozowanie barier i problemów związanych ze stosowaniem klauzul, pokazanie ich potencjału, a także interpretacja zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeszkolono blisko 1,3 tys. osób.

Osoby związane z tym projektem

Marzena Lisiecka - Pożoga

Główna specjalistka

Krystyna Tabor

Główna specjalistka