Radom: "Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim"

Ongoing

Projekt realizowany jest w ramach funkcjonowania mOWES (Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej). Działania są skierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej i znacznie oddalonych od rynku pracy, a także do podmiotów i otoczenia sektora ekonomii społecznej z subregionu radomskiego.

 

 

Cel ogólny projektu:

Wzrost integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych marginalizacją w subregionie radomskim poprzez m.in.:

  • utworzenie kilkudziesięciu miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej (zarówno w nowych, jak i istniejących przedsiębiorstwach społecznych),
  • wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie trwania projektu w zakresie prawa, finansów, księgowości i marketingu do profesjonalizacji i rozwoju prowadzonej działalności w organizacjach,
  • zwiększenie dostępu podmiotów ekonomii społecznej do różnorodnych źródeł finansowania (finansowanie zwrotne, inwestycyjne, crowdfunding) dzięki usługom pośrednictwa finansowego i doradztwa gospodarczego,
  • utworzenie partnerstw lokalnych w każdym z powiatów, które doprowadzą do wzmocnienia znaczenia ekonomii społecznej w lokalnych politykach rozwoju.

Announcemenets

People within this project

Jacek Ostrowski

Member of the Board
Director of the Bureau

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Monika Rytel

Dział Współpracy z OWES

Michał Bargielski

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Monika Szymańska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jakub Kamiński

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Plac Kościuszki 7 lok. 5, 06-400 Ciechanów

Grzegorz Herubiński

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. 3 Maja 16, 06-300 Przasnysz

Rafał Panfil

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Plac Kościuszki 7 lok. 5, 06-400 Ciechanów

Anna Jezierska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agnieszka Marianowicz-Szczygieł

Specjalista ds. promocji i platformy Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Paula Koziak

Biuro Zarządzania Projektami