Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Trwający

Zespół ekspertów Fundacji Fundusz Współpracy od 2010 r. ściśle współpracuje z pracownikami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nasze doświadczenie opiera się w głównej mierze na realizacji kontroli, audytów i weryfikacji wniosków o płatność.

Przez lata wypracowaliśmy skuteczne mechanizmy oceny i kontroli wewnętrznej pozwalające na prowadzenie efektywnych działań. W tym czasie w ramach przetargów realizowaliśmy szereg umów, które prezentujemy poniżej:

Umowy z NCBR

Poniżej prezentujemy spis umów, w ramach których relizowaliśmy zlecenia dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Umowa realizowana w okresie 30.01.2020 r. – 30.09.2024 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje usługę w zakresie weryfikacji wniosków o płatność w projektach realizowanych przez NCBR finansowanych ze środków krajowych lub środków europejskich.

W ramach kontraktu zakładana jest realizacja 999 wyjazdów kontrolnych/weryfikacyjnych.

Umowa w ww. zakresie obowiązuje w okresie 30.01.2020 r. – 30.09.2024 r.

W terminie realizacji kontaktu na dzień 30.05.2020 r. zrealizowano 120 weryfikacji na terenie całej Polski. Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach umowy były przedsiębiorstwa.

Zadania są realizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

Umowa realizowana w okresie 26.11.2020 r. do 31.01.2021 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizowało usługę w zakresie weryfikacji standardowej oraz weryfikacji wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez Beneficjentów w ramach projektów POWER.

Umowa w ww. zakresie obowiązywała od 12.01.2021 r. do 06.08.2021 r. 

W terminie realizacji kontaktu zrealizowano weryfikację 200 iteracji wniosków o płatność końcową.

Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

W trakcie realizacji zadań umowy, nie stwierdzono problemów.

Umowa realizowana w okresie 26.11.2020 r. do 31.01.2021 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizowało usługę w zakresie weryfikacji standardowej oraz weryfikacji wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez Beneficjentów w ramach projektów POWER.

Umowa w ww. zakresie obowiązywała od 26.11.2020 r.  do 31.01.2021 r.

W terminie realizacji kontaktu zrealizowano weryfikację 390 iteracji wniosków o płatność.

Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

W trakcie realizacji zadań umowy, nie stwierdzono problemów.

Umowa realizowana w okresie 12.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Umowa realizowana w okresie 12.10.2020 r.  do 31.12.2020 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizowało usługę w zakresie weryfikacji standardowej oraz weryfikacji wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez Beneficjentów w ramach projektów POWER.

Umowa w ww. zakresie obowiązywała od 12.10.2020 r.  do 31.12.2020 r. 

W terminie realizacji kontaktu zrealizowano weryfikację 118 wniosków o płatność.

Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

W trakcie realizacji zadań umowy, nie stwierdzono problemów.

Umowa realizowana w okresie 15.11.2019 r. do 10.01.2020 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizowało usługę w zakresie weryfikacji standardowej oraz weryfikacji wraz z analizą pogłębioną, w charakterze tzw. „pierwszej pary oczu”, wniosków o płatność rozliczających wydatki kwalifikowane poniesione przez Beneficjentów w ramach projektów POWER.

Umowa w ww. zakresie obowiązywała od 15.11.2019 r. do 10.01.2020 r.

W terminie realizacji kontaktu zrealizowano weryfikację 99 wniosków o płatność.

Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

W trakcie realizacji zadań umowy, nie stwierdzono problemów.

Umowa realizowana w okresie 28.07.2017 r. – 30.03.2020 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zrealizowano usługę w zakresie weryfikacji wniosków o płatność w projektach realizowanych przez NCBR finansowanych ze środków krajowych lub środków europejskich.

W ramach kontraktu zrealizowano 2200 wyjazdów kontrolnych/weryfikacyjnych.

Umowa w ww. zakresie obowiązywała w okresie 28.07.2017 r. – 30.03.2020 r.

W terminie realizacji kontaktu zrealizowano 2200 wyjazdów kontrolnych na terenie całej Polski. Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach umowy były przedsiębiorstwa.

Zadania są realizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie co potwierdza zaświadczenie z dnia 20.04.2020 r.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

Osoby związane z tym projektem

Marzena Banasiak - Bogucka

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Jarosław Janiak

Kierownik zespołu

Paweł Sala

Specjalista

Łukasz Ziomek

Główny specjalista