Audit and Finance Control

We perform reliable, professional and independent audit services, for public and private sector.

People within this area

Jacek Ostrowski

Member of the Board
Director of the Bureau

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Marek Żyła

Dyrektor
Biuro Finansowo - Administracyjne

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka
Dział Równości Szans
 

Anna Jezierska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Michał Ludwiczak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Marzena Gajewska

Kierowniczka

Dział Obsługi Finansowej

Iwona Królikowska

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Jarosław Janiak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Paweł Sala

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji