Public Sector Support

Supporting Public Institutions in implementing their goals and programmes, in particular the implementation of European funds and other aid is one of the main pillars of the Foundation.

Additional Information

The Cooperation Fund Foundation, on behalf of the Governmental Agencies Implementing EU Programmes verifies financial documentation of the hosted projects. The main beneficiariers of Foundation' services are The National Centre for Research and Development, National Information Processing Institute, Centrum Projektów Polska Cyfrowa and Ministry of Economy - the institutions responsible for implementation of the Programme Innovative Economy.

Currently the Foundation's commitment in the allocation of the Operational Programme Innovative Economy is 30%.

People within this area

Jacek Ostrowski

Member of the Board
Director of the Bureau

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Anna Jezierska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Michał Ludwiczak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Jarosław Janiak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Iwona Królikowska

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Paweł Sala

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych